Saturday, January 9, 2010

Borang Pembayaran Mazia CateringPembayaran Bagi Majlis:
Jika Lain-lain: (sila nyatakan)
Tarikh Majlis: (hh/bb/tttt)
Jenis Pembayaran:

Deposit

Penuh

BakiNama:
No. Kad Pengenalan:
Alamat:
No. Telefon:
Alamat Emel:
Cara Pembayaran:
Jumlah Pembayaran (RM):
(termasuk sen, cth: 3,000.00)

Tarikh Pembayaran: (hh/bb/tttt)
Waktu Pembayaran: (jj:mm:ss)
Bukti Pembayaran: (Sila copy & paste bukti transaksi untuk Perbankan Online)
Untuk cara pembayaran yang lain, sila scan dan emelkan ke maziacatering@gmail.com
Click here to create your own form.